Casa Select
Email Us
Click here to call me on Skype
Search
Casa Select Casa Select
Referentie nummer
Gebied
Eigendomstype
prijs máx
Casa SelectTestimonials
Casa SelectInformatie Gebied
Casa Select

Spaanse termen

Abogado

Advocaat

Alquiler

Huren

Arquitecto

Architect

Arras

Borg (handgeld) als garantie voor huur of aankoop woning

Asesor Fiscal

Financieel adviseur

Ayuntamiento

Gemeentehuis

Catastro

Kadaster

Comunidad Propietarios


Vereniging van Eigenaren

Contrato de Compraventa Privado

Koopovereenkomst

Contrato de Alquiler

Huurovereenkomst

Copia Simple

De eigendomsakte en/of hypotheekakte zonder bijlagen

Cuenta Bancaria

Bankrekening

Cuotas de Comunidad

Jaarlijkse service kosten

Depósito

Aanbetaling

Entrada

Aanbetaling

Escritura de Hipoteca

Hypotheekakte

Escritura Pública de Compraventa

Eigendomsakte

Euribor (Euro Interbank Offered Rate)

Rente percentage tussen banken in Europa

Factura

Faktuur

Finca

Grondstuk

Fin de obra

Officieel document waarin de architect verklaard dat de bouw volgens bouwaanvraag is opgeleverd

Gestor

Expert in de Spaanse bureaucratie

Hipoteca

Hypotheek

Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)

Onroerendgoed belasting

Impuesto extraordinario sobre
el patrimonio

Vermogensbelasting

Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales (ITP)

Overdrachtsbelasting (7%)

Impuesto sobre incremento de
patrimonio de la venta de un bien (IIPV)

Winstbelasting over de verkoopsom van onroerend goed

Impuestos

Belastingen

IVA

BTW

Licencia de Obras

Bouwvergunning

Licencia de primera Ocupación

Woonvergunning

NIE
(Numero de Identifacion Extranjeros)

Fiscaal nummer voor niet-residenten

Nota Simple

Uittreksel van het kadaster waar de eigenaren en een beschrijving van de woning in staan vermeld

Notario

Notaris

Obra Nueva

Nieuwbouw

PGOU
(Plan General de Ordenación Urbana)

Bestemmingsplan

Plan Parcial

Bouwplannen van de gemeente

Plusvaliá

Gemeentelijke winstbelasting over de meerwaarde van de grond

Registro de la Propiedad

Bezitsregistratie

Suelo Rústico

Landelijk grondgebied

Suelo Urbano

Stedelijk grondgebied

Tasación

Taxatie

Tasador

Taxateur

Úlitimas Voluntades

Testament

Urbanismo

Stadsdeel departement

Valor Catastral

Kadastrale waarde

Valor Fiscal

Fiscale waarde

Valor Comercial

Markt waarde

Valuación

Waardebepaling

Zonas Verdes

Groen zones – geen bouwgrond